Hotline

096.71.88868

Giờ mở cửa

08:00 - 18:00
Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ Hải quan

AP Logistics tổng quan hướng dẫn các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, cho đến khi đơn hàng được cấp phép thông quan hàng hóa.
Với năng lực sẵn có, chúng tôi cam kết đem lại Dịch vụ hải quan một cách Nhanh Chóng – Thuận Tiện – Chính Xác – Chuyên Nghiệp – Trách nhiệm đối với hoạt động dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đảm bảo phục vụ khách hàng hiệu quả và đáp ứng được các nhu cầu khắt khe nhất, đáp ứng được các loại hình hàng hóa phức tạp nhất.